Badania i rozwój


Innowacje oraz poszukiwanie nowych rozwiązań umożliwiających efektywne wykorzystanie zasobów oraz ograniczenie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko wpisują się w nasze wartości i cele biznesowe.

Veolia EKOZEC od lat prowadzi prace badawcze nad nowymi zastosowaniami UPS oraz wielu innych odpadów (np. komunalnych osadów ściekowych) w różnych sektorach gospodarki.

Szukamy innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań dla:

 • sektora
  budowlanego
 • sektora
  drogowego
 • rolnictwa
 • recyklingu odpadów
  przemysłowych

UPS-ami i gospodarką cyrkularną zajmujemy się od 1995 roku. Okres ten to kapitał ludzki i technologiczny dający gwarancję stabilności oraz długotrwałych partnerskich relacji z biznesem i światem nauki. W badaniach wspierają nas naukowcy renomowanych polskich uczelni.

Zawsze jesteśmy otwarci na współpracę w zakresie poszukiwania nowych zastosowań UPS oraz innych odpadów.Chętnie podejmujemy współpracę z jednostkami badawczymi, start-upami oraz dużym biznesem.

Nasze projekty:

Jesteś zainteresowany współpracą z nami? Zapraszamy do kontaktu!

badania_i_rozwoj_box

Nawóz naturalny FITO – ZEC


Cel projektu

Efektywne i ekologiczne zagospodarowanie osadów komunalnych i ubocznych produktów spalania (UPS) w postaci organiczno-mineralnego środka poprawiającego właściwości gleby.

Efekty projektu

Stworzenie i produkcja naturalnego nawozu FITO – ZEC, wzbogacającego glebę w substancję organiczną i poprawiającego jej właściwości. Środek umożliwia zwiększenie retencji wody glebowej, zwiększa wydajność produkcyjną biomasy roślinnej oraz poprawia wzrost systemu korzeniowego roślin. Dzięki zawartym substancjom odżywczym przywraca jakość i żywotność gleby, zwłaszcza na terenach zdegradowanych. Szczególne zastosowanie znajduje w prowadzonych przez Veolia EKOZEC pracach rekultywacyjnych.

Korzystne właściwości polepszacza gleby FITO – ZEC dla procesu rekultywacji  zostały pozytywnie zweryfikowane przez wiodące państwowe instytuty naukowe:

 • Uzyskanie certyfikacji w Instytucie Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
 • Pozytywna opinia Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach – Państwowy Instytut Naukowy
 • Pozytywna opinia Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie – Państwowy Instytut naukowy

Partner naukowy

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Partnerzy biznesowi

 • Dostawcy ustabilizowanych osadów ściekowych, w tym AQUANET S.A. w Poznaniu.
 • Dostawcy ubocznych produktów spalania (UPS) – sektor energetyczny
 • Właściciele zdegradowanych terenów poprzemysłowych przeznaczonych do rekultywacji
 • Docelowo – sektor rolniczy – odbiorca nawozów organicznych.
FOTO_NAWOZ-1024x490

Mieszanki betonowe z kruszyw odpadowych


Cel projektu

Zagospodarowanie w stabilizacjach drogowych różnych ubocznych produktów spalania oraz odpadów przemysłowych.

Efekty projektu

Specjalistyczne instalacje pozwalają Veolia EKOZEC na wytwarzanie produktów (mieszanek betonowych) o wysokiej jakości i stabilnych parametrach oraz na prowadzenie działalności w zgodzie ze środowiskiem.

nadania_irozwij_diagram_new

Najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań:

 • Wytrzymałość na ściskanie mieszanek betonowych wytworzonych w oparciu o opracowane przez nas rozwiązania, przy wykorzystaniu odpadów z przemysłu, kruszyw i ubocznych produktów spalania jest wyższa niż dotychczas stosowane materiały.