Pozostałe UPS

W ofercie produktów Veolia EKOZEC posiada inne uboczne produkty spalania (UPS).

Popiół lotny ze spalania biomasy w kotle fluidalnym:

 • zastosowanie w rolnictwie – zawiera składniki odżywcze
  cenne dla roślin, np. wapń, magnez, potas i fosfor
 • spoiwa drogowe – wpływają na zwiększenie wytrzymałości
  kompozytu cementowego oraz zmniejszają nasiąkliwość.

Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych:

 • spoiwa drogowe – zmieniają granulację, poprawiają krzywą
  uziarnienia, obniżają wilgotność
 • wypełnianie wyrobisk kopalnianych.

Piaski ze złóż fluidalnych:

 • dodatek do produkcji cementu

kontakt-5

Troska o środowisko oraz uwarunkowania ekologiczne dają coraz większe możliwości wykorzystania materiałów antropogenicznych jakimi są Uboczne Produkty Spalania. Wpływają one w znaczący sposób na obniżenie emisji CO2, jak również na zmniejszenie wydobycia surowców naturalnych. Uboczne produkty spalania po przetworzeniu są bezpieczne zarówno dla człowieka jak i środowiska, a ich wykorzystanie w przemyśle wpisuje się w model gospodarki o obiegu zamkniętym.