Bezpieczeństwo

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników oraz pracowników wykonawców jest dla nas najważniejsze. W związku z tym Veolia EKOZEC rozwija i doskonali system bezpieczeństwa i higieny pracy zapewniający kompleksowe i skuteczne zarządzanie w oparciu o programy audytu i działania doskonalące.

Identyfikacja oraz przeciwdziałanie, w szczególności zdarzeniom i sytuacjom o wysokim potencjale wystąpienia wypadku ciężkiego lub śmiertelnego (HiPo), stanowią nasze priorytety w codziennej działalności.

safety_box

Bezpieczeństwo pracy w Grupie Veolia:

  • jest fundamentalnym prawem każdej zatrudnionej u nas osoby, a także każdego naszego wykonawcy i dostawcy
  • stanowi największą wartość oraz zintegrowane kryterium w decyzjach operacyjnych i zarządzaniu biznesowym
  • to efekt przekonań i postaw pracowników oraz umiejętności przywódczych naszych menedżerów
  • jest jednym z decydujących kryteriów wyboru naszych wykonawców i podwykonawców.
Najważniejsze informacje dotyczące wymagań w zakresie bezpieczeństwa obowiązujących w Veolia EKOZEC:

Podstawowe środki ochrony obowiązujące na obiektach:

SVG

Zapoznaj się z wymaganiami bezpieczeństwa zawartymi m.in. w instrukcjach, procedurach, standardach

SVG

Stosuj hełm ochronny z paskiem podbródkowym (min. trzypunktowym)

SVG

Stosuj odzież ostrzegawczą

SVG

Stosuj obuwie bezpieczne

SVG

Podczas wykonywania pracy, mogą być wymagane dodatkowe środki ochronne np. ochronniki słuchu, okulary ochronne, odzież ochronna, …