Rekultywacje


Prowadzimy prace związane z przywróceniem właściwego ukształtowania rzeźby terenu, poprawą jego właściwości chemicznych i biologicznych, zdegradowanych przez działalność przemysłową lub niewłaściwe gospodarowanie gruntami.

W ramach rekultywacji stosujemy indywidualne rozwiązania inżynieryjne i środowiskowe dla zdegradowanych terenów.

Usługa dotyczy:

  • dzikich wysypisk
  • zanieczyszczonych gruntów
  • wyrobisk pokopalnianych
  • obszarów przemysłowych.
  • skażonych zbiorników wodnych

Oferujemy:

W ramach oferty świadczymy następujące usługi:
Badania laboratoryjne zdegradowanych terenów przed i po rekultywacji
Mediacje, konsultacje, uzgodnienia z samorządami lokalnymi w zakresie przyszłej użyteczności zrekultywowanego terenu
Certyfikowane mieszanki kruszyw żużlowych i popiołowych do wykonywania rekultywacji zanieczyszczonego gruntu
Uszczelnianie i zabezpieczenie zdegradowanych terenów
Ochrona wód gruntowych przed skażeniem
Realizacja rekultywacji
Budowę infrastruktury na zdegradowanych terenach (drogi, ścieżki rowerowe, oświetlenie, parkingi)
Przywrócenie terenu do pierwotnej rzędnej od koncepcji do zakończenia
Przygotowanie terenu do nasadzeń z wykorzystaniem polepszacza glebowego

Efekty naszej pracy

Galeria zdjęć z drona z efektami naszej pracy
  • Teren przy ul. Energetycznej w Poznaniu (rekultywacja dla Elektrociepłowni Poznańskiej)

  • Teren przy ul. Energetycznej w Poznaniu (rekultywacja dla Elektrociepłowni Poznańskiej)

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Maciej Słonka

+48 725 080 799

maciej.slonka@veolia.com

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Jacek Kudliński

+48 727 690 396

jacek.kudlinski@veolia.com