Roboty budowlane

Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ziemnych: od prostych wykopów po skomplikowane roboty budowlane.

 

Naszym Klientom oferujemy:

 

  • wykopy pod budowę obiektów z garażami podziemnymi
  • drogi docelowe z kostki brukowej lub płyt ażurowych
  • wykopy pod budowę obiektów przemysłowych
  • nasypy budowlane
  • parkingi i place manewrowe.
roboty_budowlane

Realizujemy:

 

wykopy pod budowę obiektów z garażami podziemnymi

karczowanie drzew, gałęzi oraz ich wywóz i utylizację

wykopy pod stopy i ławy fundamentowe

utwardzanie dróg dojazdowych na budowę oraz placów parkingowych

wykopy pod instalacje kanalizacyjne, wodociągowe gazowe, elektryczne

zasypywanie fundamentów

korytowanie pod kostkę

korytowanie

wymiana gruntu

porządkowanie działek i terenów otwartych

zagęszczanie skarp i podłoży

wywóz ziemi z wykopu

przygotowanie terenu pod inwestycję

wykonanie nasypów

roboty_budowlane_box