Stabilizacje

Stabilizacje stosowane są do wzmocnienia gruntów oraz jako warstwa podbudowy pomocniczej. Większość oferowanych produktów z zakresu stabilizacji produkowana jest z wykorzystaniem kruszyw recyklingowych i dodatków mineralnych pochodzenia antropogenicznego. Przez to produkt jest tańszy i bardziej przyjazny środowisku. Veolia EKOZEC posiada szeroki wachlarz receptur oparty na ww. materiałach odpadowych.

 


Opracowanie nowej receptury możliwe jest na życzenie.


 

Oferujemy:

 

  • stabilizacje o klasach wytrzymałości:
    stabilizacja Rm 0,5-1,5 
    stabilizacja Rm 1,5-2,5 
    stabilizacja Rm 2,5-5,0
  • mieszanki stabilizowane cementem: klasy od C 0,4/0,5 do C 12/16.
  • podsypka piaskowo-cementowa

Certyfikat

Wszystkie nasze stabilizacje spełniają wymagania normy PN-S-96012 – „Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych cementem oraz warstwa podłoża gruntowego ulepszonego cementem”.

grupa_veolia_box