Kontakt

Pani / Pana dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane przez Veolia EKOZEC Sp. z o.o. zgodnie z Pani / Pana żądaniem w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek/zadane pytanie i/lub załatwienie zgłoszonej sprawy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Szczegółowa treść polityki prywatności dostępna poniżej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o produktach i usługach (cele marketingowe) od Veolia EKOZEC Sp. z o.o. za pośrednictwem jednego lub więcej kanałów komunikacji (proszę zaznaczyć odpowiednio okienko lub okienka):

(otrzymywanie drogą elektroniczną e-mail informacji handlowych),
(otrzymywanie wiadomości tekstowych/multimedialnych do celów marketingowych),
(używanie telekomunikacyjnych urządzeń w zakresie połączeń głosowych do celów marketingowych). W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody Pani / Pana dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane przez Veolia EKOZEC Sp. z o.o. do celów marketingowych za pośrednictwem objętych zgodą kanałów komunikacji. Wyrażoną zgodę na kontakt mailowy lub telefoniczny może Pani / Pan cofnąć w każdym momencie, bez podawania przyczyny poprzez jeden z poniższych sposobów: (i) wysłanie wiadomości na adres e-mail: inspektor.pl.vpol@veolia.com , (ii) pisemnie na adres administratora: Veolia EKOZEC Sp. z o.o., ul. Energetyczna 7A, 61-017 Poznań lub (iii) wysłanie wiadomości na adres e-mail, na który została przesłana zgoda. Administratorem Pani / Pan danych osobowych jest Veolia EKOZEC Sp. z o.o. Jest Pani / Pan uprawniona/y do dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowa treść polityki prywatności dostępna poniżej.
contact