Kruszywa recyklingowe

Jedną z gałęzi produkcyjnych spółki Veolia EKOZEC jest produkcja kruszyw recyklingowych z gruzu budowlanego. W ramach obróbki w ciągu technologicznym jest on przekruszany, a następnie sortowany w celu uzyskania materiału jakościowego.

 

W Veolia EKOZEC posiadamy własne przesiewacze, które w ciągu jednego dnia są w stanie przesortować do 2 000 Mg kruszyw.

Oferujemy:

 

  • kruszywo betonowe 0-63
  • kruszywo betonowe 0-31
  • kruszywo ceglano-betonowe 0-63
  • kruszywo ceglano-betonowe 0-31
  • odsiew asfaltowy 0-16
  • odsiew betonowy 0-16
  • odsiew ceglano-betonowy 0-16
  • kruszywo asfaltowe 0-63.
  • kruszywo asfaltowe 0-31

Certyfikat

Jakość naszych produktów znajduje potwierdzenie w posiadanych przez nas certyfikatach.

kontakt-10