Popiół lotny

Popiół lotny powstaje w procesie spalania węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach, podczas elektrostatycznego lub mechanicznego wytrącania pylastych cząsteczek z gazów odlotowych.

 

Zastosowanie popiołu lotnego:

 

Cement i mieszanki cementowe

Mieszanki betonowe i prefabrykaty

W przypadku produkcji betonów popiół lotny daje szereg korzyści:

 

  • obniża koszty produkcji
  • poprawia urabialność i szczelność struktury, zwiększa wytrzymałość 
    betonu i podwyższa odporność na agresję chemiczną.

Popioły lotne dostarczane są w postaci suchej (autocysterny i cementowagony)
oraz zroszonej (samochody samowyładowcze).

Certyfikaty

popiol_lotny