Rekultywacje

Prowadzimy prace związane z przywróceniem właściwego ukształtowania rzeźby terenu, poprawą jego właściwości chemicznych i biologicznych, zdegradowanych przez działalność przemysłową lub niewłaściwe gospodarowanie gruntami.

 

W ramach rekultywacji stosujemy indywidualne rozwiązania inżynieryjne i środowiskowe dla zdegradowanych terenów.

Usługa dotyczy:

 

  • dzikich wysypisk
  • zanieczyszczonych gruntów
  • wyrobisk pokopalnianych
  • obszarów przemysłowych.
  • skażonych zbiorników wodnych

Oferujemy:

W ramach oferty świadczymy następujące usługi:

box-badania-laboratoryjne
Badania laboratoryjne zdegradowanych terenów przed i po rekultywacji
box-mediacje-konsultacje
Mediacje, konsultacje, uzgodnienia z samorządami lokalnymi w zakresie przyszłej użyteczności zrekultywowanego terenu
box-certyfikowane-mieszanki
Certyfikowane mieszanki kruszyw żużlowych i popiołowych do wykonywania rekultywacji zanieczyszczonego gruntu
box-uszczelnianie-i-zabezpieczenie
Uszczelnianie i zabezpieczenie zdegradowanych terenów
box-ochrona-wod-gruntowych
Ochrona wód gruntowych przed skażeniem
box-realizacja-rekultywacji
Realizacja rekultywacji
 box-budowe-infrastruktury
Budowę infrastruktury na zdegradowanych terenach (drogi, ścieżki rowerowe, oświetlenie, parkingi)
box-przywrocenie-terenu
Przywrócenie terenu do pierwotnej rzędnej od koncepcji do zakończenia
box-przygotowanie-terenu-do-nasadzen
Przygotowanie terenu do nasadzeń z wykorzystaniem polepszacza glebowego

Efekty naszej pracy

Galeria zdjęć z drona z efektami naszej pracy

kontakt-13