Produkty


Odzyskujemy popioły lotne, żużle oraz mieszanki popiołowo-żużlowe ze spalania węgla kamiennego.

Szeroka oferta produktów:

Jesteśmy jednym z czołowych dostawców materiałów dla producentów z branży budowlanej, w szczególności wytwórców betonowych wyrobów drogowych, producentów cementu oraz suchej zabudowy i wielu innych.

Produkty

UBOCZNE PRODUKTY SPALANIa

Powstają przy spalaniu m.in. węgla i biomasy.

Produkty

Kruszywa i mieszanki betonowe

Nasze produkty znajdują szerokie zastosowanie.

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych usług lub produktów?
Jesteśmy tu, aby pomóc. Nasz zespół jest gotowy, aby odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania. KONTAKT