Uboczne produkty spalania


Troska o środowisko oraz uwarunkowania ekologiczne dają coraz większe możliwości wykorzystania Ubocznych Produktów Spalania.

Uboczne produkty spalania (UPS) są elementem gospodarki niskoemisyjnej. Ich stosowanie w produkcji przemysłowej obniża emisję gazów. Wpływają one w znaczący sposób na obniżenie emisji CO2, jak również na zmniejszenie wydobycia surowców naturalnych.

Uboczne produkty spalania po przetworzeniu są bezpieczne zarówno dla człowieka jak i środowiska, a ich wykorzystanie w przemyśle wpisuje się w model gospodarki o obiegu zamkniętym.

Uboczne Produkty Spalania (UPS) to substancje mineralne, które powstają przy spalaniu:

  • węgla
  • biomasy
  • odpadów komunalnych
  • paliw alternatywnych.
koparka

Oferujemy

Naszym klientom oferujemy uboczne produkty spalania (UPS) typu:

Produkty

POPIÓŁ LOTNY

Produkty

ŻUŻEL

Produkty

MIESZANKA POPIOŁOWO-ŻUŻLOWA

Produkty

GIPS SYNTETYCZNY

Produkty

NAWÓZ SIARKOWO-WAPNIOWY

Produkty

POZOSTAŁE UBOCZNE PRODUKTY SPALANIA