Recykling gruzu

Veolia EKOZEC prowadzi recykling odpadów budowlanych oraz odpadów z remontów dróg i prac rozbiórkowych. Przetwarzamy m.in. gruz, asfalt i beton.

 

 

Proces recyklingu w Veolia EKOZEC:

 

 

Recykling gruzu diagram

Przyjmujemy odpady
o następujących kodach:

 

box-odpady-betonu
17 01 01
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
box-gruz-ceglany
17 01 02
Gruz ceglany
box-odpady-inne
17 01 03
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
 box-odpady-z-remontu
17 01 81
Odpady z remontów i przebudowy dróg
box-mieszanki-bitumiczne
17 03 02
Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
box-gleba-i-ziemia
17 05 04
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż w 17 05 03 (tylko po osobnych ustaleniach z odbiorcą)
box-zmieszane-odpady
17 01 07
Zmieszane odpady betonu i gruzu ceglanego, materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż wymienione w 17 01 06

Każdego roku góry odpadów są generowane przez prace budowlane i rozbiórkowe, ale mniej niż połowa jest odzyskiwana. Wiele z nich można ponownie wykorzystać i poddać recyklingowi, co sprzyja konkurencyjności sektora i jego przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Jednocześnie poprzez ponowne wykorzystanie i recykling odpadów budowlanych możemy dostarczać bardziej ekologiczne kruszywa i minimalizować wpływ branży budowlanej na środowisko.

kontakt-11