Gospodarka cyrkularna

Gospodarka cyrkularna (inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego) opiera się na idei ponownego użycia i recyklingu wszelkich produktów i materiałów.

To podjeście reprezentujace pogląd, że odpad może stanowić produkt wysokiej wartości – zasób, który po przekształceniu ponownie wprowadzony zostaje do cyklu produkcyjnego.

gospodarka_cyrkularna_new

Model GOZ realizujemy w praktyce, stosując odpowiedzialne, profesjonalne i bezpieczne zarządzanie odpadami.

  • Ograniczenie odpadów kierowanych na składowiska poprzez ich ponowne użycie, recykling i odzysk
  • Minimalizacja ilości powstających odpadów
  • Racjonalne zastępowanie surowców naturalnych materiałami antropogenicznymi
  • Nasza usługa TOTAL WASTE MANAGEMENT to oferta kompleksowego, efektywnego i przyjaznego dla środowiska zagospodarowania odpadów będących efektem ubocznym procesu produkcji przemysłowej. Naszym celem jest nadanie im drugiego życia poprzez recykling lub ponowne wykorzystanie
  • Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko
  • Zagospodarowanie pozostałości procesów spalania 
  • Odzysk popiołów lotnych oraz mieszanki popiołowo- żużlowej ze spalania węgla kamiennego
  • Przetwarzanie odpadów budowlanych w kruszywa recyklingowe oraz produkcja mieszanek betonowych z wykorzystaniem materiałów recyklingowych