Kruszywa i mieszanki


Oferujemy budulec naturalny lub z recyklingu.

Mieszanki betonowe Veolia EKOZEC znajdują szerokie zastosowanie jako:

  • stabilizacje
  • wzmocnienia i ulepszenia podłoża drogowego
  • podbudowy drogowe
  • warstwy podbudowy zasadniczej i pomocniczej.
  • stabilizatory podłoża drogowego

Kruszywa wbudowywane są także w drogi, parkingi, place, hale przemysłowe, elementy przestrzeni itp. Mieszanki te wykonywane są zgodnie z posiadanymi przez Spółkę recepturami, bądź w miarę możliwości, recepturami opracowywanymi na życzenie Klienta.

Budulec – naturalny lub z recyklingu

Wytworzone przez nas stabilizacje są atrakcyjne cenowo poprzez bazowanie na materiałach z recyklingu. Istnieje też możliwość skorzystania z produktów opartych o kruszywa naturalne. Betony drogowe również wykonywane są w oparciu o kruszywa recyklingowe bądź naturalne.

Mieszanki betonowe występują w klasach wytrzymałości od C 8/10 do C40/50.

Transport i logistyka

Dysponujemy flotą betonowozów oraz szeroką gamą pompogruszek oraz pomp do betonu do wielkości nawet 72 m. Maksymalne możliwości produkcyjne naszego węzła betoniarskiego to 400 m3 na jedną zmianę roboczą.

Spółka oferuje dostawę betonu towarowego:

  • samochodami samowyładowczymi
  • betonomieszarkami.

Usługa pompowania mieszanek betonowych wykonywana jest na życzenie.

Kruszywa recyklingowe

W ofercie naszej firmy występują również kruszywa recyklingowe wykorzystywane w budownictwie drogowym jako warstwy podbudowy zasadniczej i pomocniczej m.in. w budowie i modernizacji infrastruktury drogowej (dróg, chodników, ścieżek rowerowych, placów, parkingów), a także do wyrównywania nawierzchni dróg nie posiadających nawierzchni bitumicznych. 

Część podsitowa (frakcja poniżej 16,0 mm, tzw. odsiew i podziarno) wykorzystywana jest natomiast jako doziarnianie kruszywa recyklingowego, w celu poprawy jego właściwości mechanicznych.

kruszywa_i_mieszanki_betonowe

Oferujemy:

Dzięki flocie transportowej możliwe jest dostarczenie do klienta do 2 000 Mg kruszyw w ciągu dnia.

Produkty

stabilizacje

Produkty

betony drogowe

Produkty

betony towarowe

Produkty

kruszywa recyklingowe