Żużel

Żużel powstaje przy spalaniu węgla kamiennego w kotłach pyłowych. Jego główne składniki to: związki krzemu, glinu oraz żelaza. Żużel posiada ustabilizowany skład chemiczny i jest bezpieczny dla środowiska.

Zastosowanie żużla paleniskowego:

Przemysł ceramiczny – poprawia urabialność, zapobiega pękaniu, zwiększa porowatość

Drogownictwo – do produkcji podbudów drogowych, do budowy i utwardzania dróg oraz budowy nasypów

Przemysł cementowy

Podziemne techniki górnicze 

Rekultywacja i niwelacja terenów.

zuzel