Grupa Veolia

Ambicją Veolii jest stać się wzorcową firmą w zakresie transformacji ekologicznej.

Zatrudniając prawie 218 000 pracowników na pięciu kontynentach, Grupa projektuje i wdraża użyteczne, praktyczne rozwiązania w zakresie zarządzania wodą, odpadami i energią, które pomagają radykalnie zmienić świat. Poprzez swoje trzy uzupełniające się działania, Veolia przyczynia się do rozwoju dostępu do zasobów naturalnych, ich ochrony i odnawiania.

 

W 2023 r. grupa Veolia zapewniała wodę pitną dla 113 milionów ludzi, obsłużyła 103 milionów osób w zakresie usług kanalizacyjnych, wyprodukowała 42 TWh energii i przetworzyła 63 miliony ton odpadów. Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) osiągnęła skonsolidowany przychód w wysokości 45,3 mld euro w 2023 roku.

grupa_veolia_box

Kluczowe informacje o Veolii na świecie

Grupa Veolia jest obecna w ponad 40 krajach, na 5 kontynentach zatrudniając 218 tys. pracowników na całym świecie. Więcej informacji o działalności Veolii na świecie można znaleźć TUTAJ.

SVG

Odpady

 • 562 828 klientów przemysłowych
 • 63 mln ton zagospodarowanych odpadów
 • 865 instalacji przekształcania odpadów
 • 43 mln osób, którym Veolia zapewnia odbiór odpadów na zlecenie władz lokalnych

*Dane za 2023 rok

SVG

Energia

 • 42 mln wyprodukowanych MWh energii elektrycznej
 • 48 745 zarządzanych źródeł ciepła
 • 2 118 obsługiwanych obiektów przemysłowych

*Dane za 2023 rok

SVG

Woda

 • 113 mln osób zaopatrywanych w wodę pitną
 • 103 mln osób objętych usługą odprowadzania ścieków
 • 3 809 zarządzanych zakładów uzdatniania wody 
 • 3 222 zarządzanych oczyszczalni ścieków

*Dane za 2023 rok.

Kluczowe informacje
o Veolii w Polsce

Od ponad 25 lat Veolia jest niezawodnym partnerem przemysłu i polskich miast, znajdujących się w procesie ekologicznej transformacji. Opierając się na wiedzy i międzynarodowym doświadczeniu, oferuje innowacyjne usługi środowiskowe i rozwiązania bazujące na wyzwalaniu synergii i maksymalizacji korzyści wynikających z wdrażania idei gospodarki cyrkularnej.


Działając w trzech sektorach – energii, wody i odpadów, zajmuje się m.in. produkcją oraz dostarczaniem ciepła, realizacją usług ciepłowniczych dla ok. 3 mln klientów, obrotem oraz sprzedażą energii, a także przesyłem oraz oczyszczaniem wody.

 Stale inwestując w rozbudowę i modernizację swojej infrastruktury, rozwija również nowoczesne usługi związane m.in. z poprawą efektywności energetycznej oraz Total Waste Management przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju całego kraju.


Veolia w Polsce zatrudnia ponad 4,6 tys. pracowników, których misją jest „Odnawianie zasobów świata”. Prowadzi działalność w 123 miejscowościach, w 58 miastach zarządza sieciami ciepłowniczymi.

koparka_box
SVG

Odpady

 • 1,3 mln ton zagospodarowanych odpadów
 • 1 zakład odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

   

SVG

Energia

 • 58 miast, w których Veolia zarządza sieciami ciepłowniczymi
 • 2,97mln mieszkańców objętych usługami
 • 6,5 GWh rocznego obrotu energią elektryczną
 • 54,5 tys. TJ sprzedanego ciepła 
SVG

Woda

 • 8 obsługiwanych ujęć wody 
 • 5 stacji uzdatniania wody
 • 599 km eksploatowanej sieci wodociągowej
 • 3,8 mln m3 wody dostarczanej rocznie
 • 4 oczyszczalnie ścieków 
 • 52 obsługiwane przepompownie
 • 376 km eksploatowanej przez nas sieci kanalizacyjnej
green_environment

Tworzymy korzystne dla środowiska i efektywne ekonomicznie
rozwiązania gospodarki obiegu zamkniętego. Dzięki nim lepiej wykorzystujemy zasoby planety i zachowujemy je
dla przyszłych pokoleń.