Nasza misja

Nasz „Cel” to coś więcej niż intencja. Veolia to coś więcej niż tylko biznes.

Naszym celem jest przyczynienie się do rozwoju ludzkości przez wsparcie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Wierzymy, że mają one moc, aby zapewnić lepszą i bardziej zrównoważoną przyszłość dla wszystkich.

Mając na uwadze nasz cel, Veolia – jako podmiot świadczący usługi dla środowiska – stawia sobie zadanie: odnawiać zasoby świata.

Wdrażamy rozwiązania gospodarki obiegu zamkniętego, zmniejszając zużycie wody, energii, surowców i redukując emisję zanieczyszczeń do środowiska.

nasz_misja
  • Transformacja ekologiczna to nasz nadrzędny cel
  • Dekarbonizacja produkcji: całkowita rezygnacja z węgla do 2030 roku
  • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych: osiągnięcie całkowitej neutralności klimatycznej do 2050 roku
nasza_misja_box

Zobacz naszą Prezentację Raportu Wpływu