Rozbiórki


W naszej ofercie znajdą Państwo takie roboty, jak: wyburzenia, rozbiórki budynków oraz wszelkie inne prace wyburzeniowe.

Świadczymy kompleksową usługę:

  • wykonanie dokumentacji, doradztwo, zgłoszenie rozbiórki
  • przeprowadzenie rozbiórki zgodnie z przepisami BHP, standardami grupy Veolia, wymaganiami prawa budowlanego i ochrony środowiska
  • zakończenie rozbiórki.

W ramach usługi Veolia EKOZEC gromadzi, dokonuje selekcji, odbiera i przetwarza odpady z miejsca rozbiórki. Nasza flota pojazdów pozwala na odbiór do 1000 m3 opadów w ciągu jednego dnia.

Oferujemy:

Rozbiórki budynków mieszkalnych i przemysłowych
Rozbiórki budynków ceglanych, betonowych, drewnianych
Rozbiórki częściowe oraz całkowite
Rozbiórki konstrukcji stalowych
Rozbiórki nawierzchni dróg i parkingów (również asfaltowych)
Usuwanie fundamentów oraz elementów betonowych
Skuwanie ręczne
Rozbiórki z wywozem odpadów porozbiórkowych oraz ich przetwarzanie
Rozbiórki z kruszeniem gruzu na miejscu budowy
Nadzór osób z uprawnieniami
Pełną opiekę wraz z dokumentacją budowlaną

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Maciej Słonka

+48 725 080 799

maciej.slonka@veolia.com

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Jacek Kudliński

+48 727 690 396

jacek.kudlinski@veolia.com