Roboty budowlane


Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ziemnych: od prostych wykopów po skomplikowane roboty budowlane.

Naszym Klientom oferujemy:

 • wykopy pod budowę obiektów z garażami podziemnymi
 • drogi docelowe z kostki brukowej lub płyt ażurowych
 • wykopy pod budowę obiektów przemysłowych
 • nasypy budowlane
 • parkingi i place manewrowe.

Realizujemy:

 • wykopy pod budowę obiektów z garażami podziemnymi
 • karczowanie drzew, gałęzi oraz ich wywóz i utylizację
 • wykopy pod stopy i ławy fundamentowe
 • utwardzanie dróg dojazdowych na budowę oraz placów parkingowych
 • wykopy pod instalacje kanalizacyjne, wodociągowe gazowe, elektryczne
 • zasypywanie fundamentów
 • korytowanie pod kostkę
 • korytowanie
 • wymiana gruntu
 • porządkowanie działek i terenów otwartych
 • zagęszczanie skarp i podłoży
 • wywóz ziemi z wykopu
 • przygotowanie terenu pod inwestycję
 • wykonanie nasypów

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Maciej Słonka

+48 725 080 799

maciej.slonka@veolia.com

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Jacek Kudliński

+48 727 690 396

jacek.kudlinski@veolia.com