Żużel


Żużel powstaje przy spalaniu węgla kamiennego w kotłach pyłowych. Jego główne składniki to: związki krzemu, glinu oraz żelaza. Żużel posiada ustabilizowany skład chemiczny i jest bezpieczny dla środowiska.

Zastosowanie żużla paleniskowego:

  • Przemysł ceramiczny – poprawia urabialność, zapobiega pękaniu, zwiększa porowatość
  • Drogownictwo – do produkcji podbudów drogowych, do budowy i utwardzania dróg oraz budowy nasypów
  • Przemysł cementowy
  • Podziemne techniki górnicze 
  • Rekultywacja i niwelacja terenów.

Żużel (Poznań)

Michał Dudziak

+48 722 081 008

michal.dudziak@veolia.com

Żużel (Łódź)

Łukasz Misiewicz

+48 601 826 621

lukasz.misiewicz@veolia.com