Pozostałe UPS


W ofercie produktów Veolia EKOZEC posiada inne uboczne produkty spalania (UPS).

Popiół lotny ze spalania biomasy w kotle fluidalnym:

  • zastosowanie w rolnictwie – zawiera składniki odżywcze
    cenne dla roślin, np. wapń, magnez, potas i fosfor
  • spoiwa drogowe – wpływają na zwiększenie wytrzymałości
    kompozytu cementowego oraz zmniejszają nasiąkliwość.

Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych:

  • spoiwa drogowe – zmieniają granulację, poprawiają krzywą
    uziarnienia, obniżają wilgotność
  • wypełnianie wyrobisk kopalnianych.

Piaski ze złóż fluidalnych:

  • dodatek do produkcji cementu

    Troska o środowisko oraz uwarunkowania ekologiczne dają coraz większe możliwości wykorzystania materiałów antropogenicznych jakimi są Uboczne Produkty Spalania. Wpływają one w znaczący sposób na obniżenie emisji CO2, jak również na zmniejszenie wydobycia surowców naturalnych. Uboczne produkty spalania po przetworzeniu są bezpieczne zarówno dla człowieka jak i środowiska, a ich wykorzystanie w przemyśle wpisuje się w model gospodarki o obiegu zamkniętym.

    ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

    Beata Baran

    +48 667 676 400

    beata.baran@veolia.com