Popiół lotny


Popiół lotny powstaje w procesie spalania węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach, podczas elektrostatycznego lub mechanicznego wytrącania pylastych cząsteczek z gazów odlotowych.

Zastosowanie popiołu lotnego:

  • Cement i mieszanki cementowe
  • Mieszanki betonowe i prefabrykaty

W przypadku produkcji betonów popiół lotny daje szereg korzyści:

  • obniża koszty produkcji
  • poprawia urabialność i szczelność struktury, zwiększa wytrzymałość
    betonu i podwyższa odporność na agresję chemiczną.

Popioły lotne dostarczane są w postaci suchej (autocysterny i cementowagony)
oraz zroszonej (samochody samowyładowcze).

Certyfikaty

Certyfikat Stałości Właściwości użytkowych „Popiół lotny do betonu”
zgodny z normą PN-EN 450-1:2012 (Połaniec)ZOBACZ
Certyfikat Stałości Właściwości użytkowych „Popiół lotny do betonu”
zgodny z normą PN-EN 450-1:2012 (Łódź EC 4)ZOBACZ
Certyfikat Stałości Właściwości użytkowych „Popiół lotny do betonu”
zgodny z normą PN-EN 450-1:2012 (Łódź EC3)ZOBACZ
Certyfikat Stałości Właściwości użytkowych „Popiół lotny do betonu”
zgodny z normą PN-EN 450-1:2012 (Kozienice)ZOBACZ
Certyfikat Stałości Właściwości użytkowych „Popiół lotny do betonu”
zgodny z normą PN-EN 450-1:2012 (Poznań)ZOBACZ

Popioły lotne (Poznań)

Michał Dudziak

+48 722 081 008

michal.dudziak@veolia.com

Popioły lotne (Łódź)

Łukasz Misiewicz

+48 601 826 621

lukasz.misiewicz@veolia.com

Popioły lotne (Kozienice i Połaniec)

Robert Zabiegałowski

+48 722 081 140

robert.zabiegalowski@veolia.com