Uboczne produkty spalania


Troska o środowisko oraz uwarunkowania ekologiczne dają coraz większe możliwości wykorzystania Ubocznych Produktów Spalania.

Uboczne produkty spalania (UPS) są elementem gospodarki niskoemisyjnej. Ich stosowanie w produkcji przemysłowej obniża emisję gazów. Wpływają one w znaczący sposób na obniżenie emisji CO2, jak również na zmniejszenie wydobycia surowców naturalnych.

Uboczne produkty spalania po przetworzeniu są bezpieczne zarówno dla człowieka jak i środowiska, a ich wykorzystanie w przemyśle wpisuje się w model gospodarki o obiegu zamkniętym.

Uboczne Produkty Spalania (UPS) to substancje mineralne, które powstają przy spalaniu:

  • węgla
  • biomasy
  • odpadów komunalnych
  • paliw alternatywnych.

Oferujemy:

Naszym klientom oferujemy uboczne produkty spalania (UPS) typu:
Produkty POPIÓŁ LOTNY Dowiedz się więcej
Produkty ŻUŻEL Dowiedz się więcej
Produkty MIESZANKA POPIOŁOWO-ŻUŻLOWA Dowiedz się więcej
Produkty GIPS SYNTETYCZNY Dowiedz się więcej
Produkty NAWÓZ SIARKOWO-WAPNIOWY Dowiedz się więcej
Produkty POZOSTAŁE UBOCZNE PRODUKTY SPALANIA Dowiedz się więcej

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Beata Baran

+48 667 676 400

beata.baran@veolia.com