Stabilizacje


Stabilizacje stosowane są do wzmocnienia gruntów oraz jako warstwa podbudowy pomocniczej. Większość oferowanych produktów z zakresu stabilizacji produkowana jest z wykorzystaniem kruszyw recyklingowych i dodatków mineralnych pochodzenia antropogenicznego. Przez to produkt jest tańszy i bardziej przyjazny środowisku. Veolia EKOZEC posiada szeroki wachlarz receptur oparty na ww. materiałach odpadowych.

Opracowanie nowej receptury możliwe jest na życzenie.

Oferujemy:

  • stabilizacje o klasach wytrzymałości:
    stabilizacja Rm 0,5-1,5
    stabilizacja Rm 1,5-2,5
    stabilizacja Rm 2,5-5,0
  • mieszanki stabilizowane cementem: klasy od C 0,4/0,5 do C 12/16.
  • podsypka piaskowo-cementowa

Certyfikat

Wszystkie nasze stabilizacje spełniają wymagania normy PN-S-96012 – „Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych cementem oraz warstwa podłoża gruntowego ulepszonego cementem”.
Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji
nr 202-UWB-615Zobacz

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Maciej Słonka

+48 725 080 799

maciej.slonka@veolia.com

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Rafał Talarowski

+48 727 421 441

rafal.talarowski@veolia.com