O spółce


Veolia EKOZEC Sp. z o.o. funkcjonuje na rynku od 1995 r., wcześniej pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKO-ZEC Sp. z o.o.

W 2023 roku spółka zmieniła nazwę na Veolia EKOZEC Sp. z o.o., podkreślając tym samym przynależność do międzynarodowej grupy Veolia – jednej z największych na świecie firm specjalizujących się w optymalnym zarządzaniu zasobami naturalnymi.

Veolia w Polsce, jak i w wielu regionach świata, rozwija trzy uzupełniające się obszary:

energia
woda
odpady

zapewniając dostęp do kluczowych usług komunalnych.

Veolia EKOZEC Sp. z o.o. jest firmą wyspecjalizowaną w usługach dla branży energetycznej, w szczególności w zagospodarowywaniu ubocznych produktów spalania (UPS) oraz jednocześnie rozwija nową ofertę produktów i usług. Spółka jest jednym z członków – założycieli Polskiej Unii Ubocznych Produktów Spalania.

W portfolio usług firmy znajduje się również oferta Total Waste
Management
, wspierająca proces zagospodarowania odpadów u Klientów
sektora przemysłowego. Model kompleksowego zagospodarowania odpadów przemysłowych zakłada obsługę 360° – od zbiórki i segregacji odpadów, poprzez logistykę transportu, kończąc na reużyciu, recyklingu i odzysku lub ostatecznym zagospodarowaniu odpadów.

Veolia EKOZEC Sp. z o.o. prowadzi również produkcję mieszanek betonowych
w oparciu o własny węzeł betoniarski, a także recykling odpadów
budowlanych oraz odpadów związanych z działalnością produkcyjną przedsiębiorstw. Specjalistyczne instalacje do recyklingu gruzu
budowlanego, jak również do produkcji mieszanek betonowych,
pozwalają firmie na wytwarzanie produktów o wysokiej jakości
i stabilnych parametrach oraz na prowadzenie działalności
w zgodzie ze środowiskiem.

Istotnym obszarem działalności spółki są prace badawcze nad nowymi zastosowaniami ubocznych produktów spalania (UPS) oraz wielu innych odpadów. We współpracy z sektorem biznesu, jak również jednostkami naukowymi, poszukiwane są innowacyjne, a zarazem przyjazne dla środowiska rozwiązania dla sektora budowlanego, drogowego i rolnictwa. Rozwój innowacyjnych rozwiązań technologicznych, zgodnych z misją Grupy Veolia – Odnawiamy zasoby świata – jest drogowskazem w codziennej działalności spółki.

Kluczowe informacje o spółce (2022 r.)

  • 25% udziału w rynku UPS
  • 2,5 MLN TON zagospodarowanych pozostałości procesów spalania rocznie
  • 150 TYS. TON popiołu i gipsu eksportowanych rocznie
  • Międzynarodowe kontakty handlowe, m. in. w Szwecji, Norwegii, Danii, Wielkiej Brytanii, Holandii, na Litwie, Łotwie i Węgrzech.