Grupa Veolia 


Ambicją Veolii jest stać się wzorcową firmą w zakresie transformacji ekologicznej.

Zatrudniając prawie 218 000 pracowników na pięciu kontynentach, Grupa projektuje i wdraża użyteczne, praktyczne rozwiązania w zakresie zarządzania wodą, odpadami i energią, które pomagają radykalnie zmienić świat. Poprzez swoje trzy uzupełniające się działania, Veolia przyczynia się do rozwoju dostępu do zasobów naturalnych, ich ochrony i odnawiania.

W 2023 r. grupa Veolia zapewniała wodę pitną dla 113 milionów ludzi, obsłużyła 103 milionów osób w zakresie usług kanalizacyjnych, wyprodukowała 42 TWh energii i przetworzyła 63 miliony ton odpadów. Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) osiągnęła skonsolidowany przychód w wysokości 45,3 mld euro w 2023 roku.

Kluczowe informacje o Veolii na świecie:
  • Odpady

   • 562 828 klientów przemysłowych
   • 63 mln ton zagospodarowanych odpadów
   • 43 mln osób, którym Veolia zapewnia odbiór odpadów na zlecenie władz lokalnych
   • 685 instalacji przekształcania odpadów
  • Energia

   • 42 mln wyprodukowanych MWh energii elektrycznej
   • 48 745 zarządzanych źródeł ciepła
   • 708 zarządzanych sieci ciepłowniczych i chłodniczych
   • 2 118 obsługiwanych obiektów przemysłowych
  • Woda

   • 113 mln osób zaopatrywanych w wodę pitną
   • 103 mln osób objętych usługą odprowadzania ścieków
   • 3 809 zarządzanych zakładów uzdatniania wody pitnej
   • 3 222 zarządzanych oczyszczalni ścieków
 • Kluczowe informacje o Veolii w Polsce
  Od ponad 25 lat Veolia jest niezawodnym partnerem przemysłu i polskich miast, znajdujących się w procesie ekologicznej transformacji. Opierając się na wiedzy i międzynarodowym doświadczeniu, oferuje innowacyjne usługi środowiskowe i rozwiązania bazujące na wyzwalaniu synergii i maksymalizacji korzyści wynikających z wdrażania idei gospodarki cyrkularnej.
  Działając w trzech sektorach – energii, wody i odpadów, zajmuje się m.in. produkcją oraz dostarczaniem ciepła, realizacją usług ciepłowniczych dla ok. 3 mln klientów, obrotem oraz sprzedażą energii, a także przesyłem oraz oczyszczaniem wody. Stale inwestując w rozbudowę i modernizację swojej infrastruktury, rozwija również nowoczesne usługi związane m.in. z poprawą efektywności energetycznej oraz Total Waste Management przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju całego kraju.
  Veolia w Polsce zatrudnia ponad 4,6 tys. pracowników, których misją jest „Odnawianie zasobów świata”. Prowadzi działalność w 123 miejscowościach, w 58 miastach zarządza sieciami ciepłowniczymi.
   
  • Odpady

   • 1,3 mln ton zagospodarowanych odpadów
   • 1 zakład utylizacji odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
  • Energia

   • 58 miast, w których Veolia zarządza sieciami ciepłowniczymi
   • 2,97 mln mieszkańców objętych usługami
   • 6 565 GWh rocznego obrotu energią elektryczną
   • 54,5 tys. TJ sprzedanego ciepła
  • Woda

   • 8 obsługiwanych ujęć wody
   • 5 stacji uzdatniania wody
   • 599 km eksploatowanej sieci wodociągowej
   • 3,8 mln m3 wody dostarczonej rocznie
   • 4 oczyszczalnie ścieków 
   • 52 obsługiwanych przepompowni
   • 376 km eksploatowanej przez nas sieci kanalizacyjnej
 • Tworzymy korzystne dla środowiska i efektywne ekonomicznie
  rozwiązania gospodarki obiegu zamkniętego. Dzięki nim lepiej
  wykorzystujemy zasoby planety i zachowujemy je
  dla przyszłych pokoleń.