Grupa Veolia 


Veolia to uznana światowa marka zapewniająca dostęp do kluczowych usług komunalnych w trzech sektorach: energii, wody, odpadów.

Od lat dostrzegamy globalne kierunki zmian w energetyce i jesteśmy światowym liderem transformacji energetycznej. Realizujemy inwestycje w zakresie dekarbonizacji i gospodarki niskoemisyjnej. Tworzymy efektywne ekonomicznie, korzystne dla środowiska, innowacyjne rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodnej oraz zarządzania energią.

Kluczowe informacje o Veolii na świecie

Obecność w ponad 40 krajach, na 6 kontynentach, 220 tys. pracowników na całym świecie

  • Odpady

   • 435 861 klientów przemysłowych
   • 48 mln ton zagospodarowanych odpadów
   • 685 instalacji przekształcania odpadów
   • 40 mln osób, którym Veolia zapewnia odbiór odpadów na zlecenie władz lokalnych
  • Energia

   • 48 mln wyprodukowanych MWh energii elektrycznej
   • 46 058 zarządzanych źródeł ciepła
   • 2 211 obsługiwanych obiektów przemysłowych
  • Woda

   • 79 mln osób zaopatrywanych w wodę pitną
   • 61 mln osób objętych usługą odprowadzania ścieków
   • 2 750 zarządzanych oczyszczalni ścieków
 • Kluczowe informacje
  o Veolii w Polsce
  Grupa Veolia w Polsce obecna jest od ponad 25 lat. Jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu na terenie całego kraju. Prowadzi działalność w 123 samorządach.

  Grupa Veolia jest największym prywatnym dostawcą ciepła na terenie Polski. Działamy w 78 miastach, w 58 zarządzamy sieciami ciepłowniczymi. Veolia zatrudnia w Polsce 4500 pracowników.
   
  • Odpady

   • 2,5 mln ton zagospodarowanych odpadów
   • 1 zakład odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
   • 2 Zakłady Odzysku Energii (ZOE) w trakcie realizacji; 3 kolejne projekty w fazie przygotowania inwestycji
  • Energia

   • 2,9 mln mieszkańców objętych usługami
   • 7 TWh rocznego obrotu energią elektryczną
   • 63,8 tys. TJ sprzedanego ciepła 
  • Woda

   • 593 km eksploatowanej sieci wodociągowej
   • 4 oczyszczalnie ścieków 
   • 427 km eksploatowanej przez nas sieci kanalizacyjnej
 • Tworzymy korzystne dla środowiska i efektywne ekonomicznie
  rozwiązania gospodarki obiegu zamkniętego. Dzięki nim lepiej
  wykorzystujemy zasoby planety i zachowujemy je
  dla przyszłych pokoleń.