Certyfikaty


Swoją biznesową działalność opieramy na solidnych podstawach – wiedzy i doświadczeniu oraz profesjonalizmie i wysokich standardach bezpieczeństwa. Potwierdzenie stanowią posiadane przez nas certyfikaty:

Certyfikat stałości
właściwości użytkowych
1488-CPR-0711/W – Enea
Elektrownia Połaniec S.A.
Zobacz
Certyfikat stałości
właściwości użytkowych
1488-CPR-0048/W – Veolia Energia
Poznań S.A. EC III Karolin
Zobacz
Certyfikat stałości
właściwości użytkowych
1488-CPR-0532/W – Enea
Wytwarzanie Sp. z o.o.
Zobacz
Certyfikat stałości
właściwości użytkowych
1488-CPR-0093/W – Veolia Energia
Łódź S.A. Elektrociepłownia nr 4
Zobacz
Certyfikat stałości
właściwości użytkowych
1488-CPR-0092/W – Veolia Energia
Łódź S.A. Elektrociepłownia nr 3
Zobacz
Certyfikat zgodności nr WE/62/22/BS potwierdzający zgodność
z typem nawozu oznaczonego „Nawóz WE”
– AGRO WAPŃ EKO-ZEC – Enea
Elektrownia Połaniec S.A.
Zobacz
Certyfikat zgodności nr WE/61/22/BS potwierdzający
zgodność z typem nawozu oznaczonego
„Nawóz WE” – AGRO WAPŃ EKO-ZEC – Enea
Wytwarzanie Sp. z o.o.
Zobacz
Krajowy certyfikat zakładowej kontroli produkcji nr 157-UWB-149 – Beton towarowy,
zakład produkcyjny Veolia EKOZEC
Zobacz