Bezpieczeństwo


Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników oraz pracowników wykonawców jest dla nas najważniejsze. W związku z tym Veolia EKOZEC rozwija i doskonali system bezpieczeństwa i higieny pracy zapewniający kompleksowe i skuteczne zarządzanie w oparciu o programy audytu i działania doskonalące.

Identyfikacja oraz przeciwdziałanie, w szczególności zdarzeniom i sytuacjom o wysokim potencjale wystąpienia wypadku ciężkiego lub śmiertelnego (HiPo), stanowią nasze priorytety w codziennej działalności.

Bezpieczeństwo pracy w Grupie Veolia:

 • jest fundamentalnym prawem każdej zatrudnionej u nas osoby, a także każdego naszego wykonawcy i dostawcy
 • stanowi największą wartość oraz zintegrowane kryterium w decyzjach operacyjnych i zarządzaniu biznesowym
 • to efekt przekonań i postaw pracowników oraz umiejętności przywódczych naszych menedżerów
 • jest jednym z decydujących kryteriów wyboru naszych wykonawców i podwykonawców.

Podstawowe środki ochrony obowiązujące na obiektach:

 • Zapoznaj się z wymaganiami bezpieczeństwa
  zawartymi m.in. w instrukcjach, procedurach,
  standardach
 • Stosuj hełm ochronny z paskiem
  podbródkowym (min. trzypunktowym)
 • Stosuj odzież ostrzegawczą
 • Stosuj obuwie bezpieczne
 • Podczas wykonywania pracy, mogą być wymagane
  dodatkowe środki ochronne np. ochronniki słuchu,
  okulary ochronne, odzież ochronna, …