Kontakt


  Pani / Pana dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane przez Veolia EKOZEC Sp. z o.o. zgodnie z Pani / Pana żądaniem w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek/zadane pytanie i/lub załatwienie zgłoszonej sprawy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Szczegółowa treść polityki prywatności dostępna poniżej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o produktach i usługach (cele marketingowe) od Veolia EKOZEC Sp. z o.o. za pośrednictwem jednego lub więcej kanałów komunikacji (proszę zaznaczyć odpowiednio okienko lub okienka):

  W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody Pani / Pana dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane przez Veolia EKOZEC Sp. z o.o. do celów marketingowych za pośrednictwem objętych zgodą kanałów komunikacji. Wyrażoną zgodę na kontakt mailowy lub telefoniczny może Pani / Pan cofnąć w każdym momencie, bez podawania przyczyny poprzez jeden z poniższych sposobów: (i) wysłanie wiadomości na adres e-mail: inspektor.pl.vpol@veolia.com , (ii) pisemnie na adres administratora: Veolia EKOZEC Sp. z o.o., ul. Energetyczna 7A, 61-017 Poznań lub (iii) wysłanie wiadomości na adres e-mail, na który została przesłana zgoda.

  Administratorem Pani / Pan danych osobowych jest Veolia EKOZEC Sp. z o.o. Jest Pani / Pan uprawniona/y do dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowa treść polityki prywatności dostępna poniżej.

  Pozostałe działy

  TOTAL WASTE MANAGEMENT
  Przemysław Toda
  +48 667 620 367
  przemyslaw.toda@veolia.com
  WĘZEŁ BETONIARSKI
  Rafał Talarowski
  +48 727 421 441
  rafal.talarowski@veolia.com
  DZIAŁ HANDLU I LOGISTYKI
  Beata Baran
  +48 667 676 400
  beata.baran@veolia.com
  ROBOTY BUDOWLANE
  Maciej Słonka
  +48 725 080 799
  maciej.slonka@veolia.com
  RZECZNIK PRASOWY
  Mateusz Pilarczyk
  +48 667 620 235
  mateusz.pilarczyk@veolia.com
  KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH W GRUPIE VEOLIA
  Marcin Nawojski
  inspektor.pl.vpol@veolia.com

  Veolia EKOZEC Sp. z o.o.

  Energetyczna 7A
  61-017 Poznań
  NIP: 7821015503

  61 821 13 01

  ekozec@veolia.com