Szkolenie


Lorem ipsum

Popiół lotny powstaje w procesie spalania węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach, podczas elektrostatycznego lub mechanicznego wytrącania pylastych cząsteczek z gazów odlotowych.

Zastosowanie popiołu lotnego:

  • Nowa treść
  • Mieszanki betonowe i prefabrykaty
  • Nowy trzeci punkt

W przypadku produkcji betonów popiół lotny daje szereg korzyści:

  • obniża koszty produkcji
  • poprawia urabialność i szczelność struktury, zwiększa wytrzymałość
    betonu i podwyższa odporność na agresję chemiczną.

Popioły lotne dostarczane są w postaci suchej (autocysterny i cementowagony)
oraz zroszonej (samochody samowyładowcze).

Certyfikaty zmieniony

Zmieniony tytuł
zgodny z normą PN-EN 450-1:2012 (Łódź EC 4)ZOBACZ1
Certyfikat Stałości Właściwości użytkowych „Popiół lotny do betonu”
zgodny z normą PN-EN 450-1:2012 (Łódź EC3)ZOBACZ
Certyfikat Stałości Właściwości użytkowych „Popiół lotny do betonu”
zgodny z normą PN-EN 450-1:2012 (Kozienice)ZOBACZ
Certyfikat Stałości Właściwości użytkowych „Popiół lotny do betonu”
zgodny z normą PN-EN 450-1:2012 (Poznań)ZOBACZ

SKONTAKTUJ SIĘ

Jan Kowalski

1231231233

kamil.osinski@mullenlowe.pl